Podstawowe dane techniczne przemiennika
 
 Znamiennik  SR3GW
 Lokalizacja  JO72pr
 Wysokość ASL  około 65 m n.p.m.
 Częstotliwość nadawania  438,950 MHz
 Częstotliwość odbioru  431,350 MHz
 Shift  7,6 MHz
 Moc  10 W
 Antena  Ringo Ranger ARX-450
 Nadajnik  Motorola 1200E
 Odbiornik  Kenwood TM-455
 Duplekser  Jiesai SGQ-450
 Sterownik  Mikrokontroler główny PIC16F628,
 oprogramowanie VK5DJ, wykonanie i
 modyfikacja hardware SP3HTF, testy i
 regulacja SQ3MU
 Zasilanie  13,8V
 Uruchamianie  ton 1750 Hz lub CTCSS 77Hz
 nadawany przez 2 sekundy
 Praca bez CTCSS  Po nadaniu do przemiennika tonu 1750Hz lub CTCSS, możliwe jest wejście na przemiennik samą nośną przez 3 min.
  Po tym czasie konieczne jest ponowne
  nadanie sygnału 77Hz lub 1750Hz
 Max. czas pojedynczej relacji
 (jego przekroczenie powoduje
 zamknięcie przemiennika)
 5 minut
 Beacon telegraficzny  Nadawany co 30 minut od ostatniego
 uruchomienia przemiennika
 - BEACON SR3GW JO72PR -
 Nadawanie znamiennika  - co 5 minut, gdy otwarty przemiennik
 - nadawany zawsze przed zamknięciem
 - po otwarciu, gdy nie był używany dłużej
  niż 5 minut
 Administrowanie funkcjami
 przemiennika
 tonami DTMF

Poprzednie dane techniczne przemiennika sterowanego z komputera

Copyright © 2006-2018 SP3YPR