Podstawowe dane techniczne przemiennika
sterowanego za pomocą komputera
 
 Znamiennik  SR3GW
 Lokalizacja  JO72pr
 Wysokość ASL  około 65 m n.p.m.
 Częstotliwość nadawania  438,950 MHz
 Częstotliwość odbioru  431,350 MHz
 Shift  7,6 MHz
 Moc  5 W
 Antena  Ringo Ranger ARX-450
 Nadajnik  Stornophone 5000
 Odbiornik  Kenwood TM-455
 Duplekser  Jiesai SGQ-450
 Sterowanie  Laptop DELL z kartą CF  zamiast dysku
 Zasilanie  13,8V
 Uruchamianie  ton 1750 Hz
 lub DTMF #2
 Max. czas pojedynczej relacji
 (jego przekroczenie powoduje
 zamknięcie przemiennika)
 4 minuty
 Synchronizacja czasu  Automatyczna korekta czasu
 zegara przemiennika przy
 pomocy odbiornika GPS
 Beacon głosowy  Nadawany w każdej
 pełnej godzinie
 Beacon telegraficzny  Nadawany 30 minut po  pełnej godzinie

Copyright © 2006-2018 SP3YPR