Aktualności

marzec 2018 - Przerwa w pracy przemiennika

W pierwszych tygodniach marca nastąpiła krótka przerwa w pracy przemiennika spowodowana wymianą licencji. W najbliższych miesiącach planowane są także przerwy w działaniu, związane z techniczną przebudową urządzeń


16 stycznia 2015 - Przemiennik w obudowie

Przemiennik został zabudowany w szafie foto1 foto2


20 lipca 2014 - Nowy nadajnik

Nadajnik przemiennika został zmieniony na Motorolę 1200E. Moc została ustawiona na 10W, co oznacza czterokrotny wzrost mocy w stosunku do poprzedniej konfiguracji.


4 stycznia 2014 - Nowa antena wyżej i dalej !

Zainstalowano nowszą antenę na przygotowanym wcześniej maszcie antenowym zlokalizowanym kilka metrów wyżej od wykorzystywanego dotychczas. Antena o identycznej konstrukcja jak pracująca poprzednio jedno-pasmowa antena typu Ringo Ranger ARX-450 powinna dzięki lepszym parametrą i wyższej lokalizacji zwiększyć zasięg przemiennika.


styczeń 2013 - Nowa licencja przemiennika

Pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł wymianę licencji. Jest to już drugie pozwolenie radiowe dla stacji SR3GW, które jest ważne do początku 2018 roku.


28 października 2012 - konserwacja zakończona pomyślnie

W silnym pięcioosobowym składzie (SP3HTF, SP3NYF, SQ3MU, SQ3PJV, SQ3PMX) postawiliśmy 10 metrowy maszt wraz z anteną przemiennika. Prace konserwacyjne przedłużyły się za względu na zły stan techniczny anteny. Antena Ringo Ranger musiała zostać solidnie przejrzana (wymienione zostały niektóre elementy, wyczyszczone i wypolerowane aluminiowe rurki). Pomiędzy anteną a duplekserem założono nowy kabel.

Wstępne testy wykazały, że dzięki naprawie konserwacyjnej przemiennik jest lepiej odbierany, oraz poprawił się odbiór sygnałów nadawanych do przemiennika z centrum miasta; nadajnik oraz moc 5W pozostała bez zmian.


20 września 2012 - konserwacja systemu antenowego

Od dzisiaj trwają prace konserwacyjne systemu antenowego przemiennika. Na czas napraw przemiennik podłączony został tymczasowo do 10-cio elementowej anteny kierunkowej typu Yagi, skierowanej w kierunku zachodnim. Konserwacja polegać będzie na wymianie kabla pomiędzy anteną i duplekserem, gruntownemu przeglądowi samej anteny oraz wydłużeniu masztu antenowego.


1 maja 2012 - QRT w trakcie burzy

Burza przechodząca w godzinach wieczornych nad miastem, spowodowała uszkodzenie zasilania przemiennika. Awaria zasilania została zauważona i usunięta po około godzinie.


marzec 2012 - Testy zasilania awaryjnego

W miesiącu marcu kilkakrotnie doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej w miejscu zainstalowania przemiennika. W trakcie braku dostaw prądu przemiennik został przełączony całkowicie na zasilanie z niezależnego akumulatora. Testy pracy repeater'a wypadły pozytywnie i wykazały możliwość pracy przemiennika przez wiele godzin z awaryjnego zasilania akumulatorowego.


28 stycznia 2012 - Zamiana odbiornika

Na część odbiorczą przemiennika powrócił Kenwood TM-455. Zainstalowana czasowo Motorola posiadała wadliwie przestrojony odbiornik i charakteryzowała się niską czułością wejściową. Po tej zamianie poprawiła się jakość pracy przez przemiennik. foto


24 stycznia 2012 - Strona w języku angielskim

Pojawiła się odsłona strony przemiennika sr3gw.pl w języku angielskim. Chcemy, aby wszyscy, którzy odbierają przemiennik poza granicami naszego kraju oraz zagraniczni goście naszego miasta, mieli łatwiejszy dostęp do informacji na temat specyfikacji technicznej oraz prowadzonych testów nad przemiennikiem.


20 stycznia 2012 - Nowy sterownik hardware'owy uruchomiony!

Nowy sterownik zastąpił używany dotychczas software'owy. Istotną zmianą jest wprowadzenie CTCSS 77Hz na życzenie wielu kolegów. Przemiennik pracuje w niespotykanym trybie. Otwierany jest CTCSS, tonem 1750Hz, a w zadanych przedziałach czasowych samą nośną. Oprogramowanie i konstrukcja przemiennika jest tak dobrana, aby każdy krótkofalowiec posiadający starszy lub nowszy sprzęt mógł przez niego pracować. Przez przemiennik można nawiązać łączność radiotelefonem nie posiadającym ani CTCSS, ani tonu 1750Hz. Mimo to, przemiennik jest odporny na sygnały zakłócające, a jego przypadkowe otwarcie powoduje aktywność otwierania nośną przez 3 minuty.
Zestaw przemiennika ze sterownikiem: foto1 foto2


18 stycznia 2012 - Ostatnie testy nowego sterownika

Testy nowego sterownika na biurku z podłączonym odbiornikiem oraz nadajnikiem. Konfiguracja testowa dzięki zastosowaniu innych pasm amatorskich dla odbiornika i nadajnika nie wymagała podłączenia dupleksera. Sercem sterownika jest mikrokontroler PIC16F628. Kilka zdjęć finalnego wyglądu sterownika: foto1 foto2 foto3 foto4


4 grudnia 2011 - Nowy sterownik w budowie dla SR3GW

Trwają zaawansowane prace nad uruchomieniem nowego sterownika hardware'owego dla przemiennika. Gotowy jest układ sterownika wraz z dekoderem tonu 1750 Hz. Prezentujemy pierwsze zdjęcia konstrukcji w trakcie realizacji. foto1 foto2 foto3


jesień 2011 - Testy nowego sterownika

Trwają pierwsze testy nad nowym sterownikiem hardware'owym. Jeśli wszystkie próby przebiegną pomyślnie, układ zastąpi obecnie użytkowany sterownik software'owy obsługujący przemiennik.


11 września 2011 - QRT z powodu burzy

W poniedziałek późnym wieczorem doszło do braku dostawy energii elektrycznej z powodu przechodzącej nad Gorzowem burzy. Silne wyładowania atmosferyczne doprowadziły również do uszkodzenia układu komunikacji części radiowej z komputerowym sterownikiem. Awarię udało się szybko naprawić. Przerwa w pracy przemiennika wyniosła około 2 godziny.


październik 2010 - Synchronizacja czasu z odbiornika GPS

Po nieudanych próbach synchronizacji czasu z DCF-77, zastąpiliśmy go odbiornikiem GPS. Odbiornik cyklicznie pobiera aktualną godzinę z satelitów GPS i komunikuje się z komputerem za pomocą portu USB. foto1 foto2


7 czerwca 2010 - Automatyczna synchronizacja czasu

Trwają próby nad automatyczną synchronizacją czasu zegara przemiennika z DCF-77. Czas aktualizowany jest raz na kilka godzin, dzięki odbiorowi sygnału od zegara atomowego w Mainflingen (Niemcy).


17 grudnia 2009 - zmiana lokalizacji

Przemiennik powrócił do pierwszej lokalizacji testowej.


30 listopada 2009 - druga testowa lokalizacja

Przemiennik był testowany w nowej lokalizacji w warunkach zakłóceń miejskich pochodzących od bezprzewodowych stacji internetowych. foto1 foto2


29 listopada 2009 - zmiany w sterowaniu

Dodano możliwość uruchamiania przemiennika za pomocą tonu DTMF #2. Otwieranie następuje identycznie jak w przypadku użycia standardowego tonu 1750 Hz.


24 listopada 2009 - testy z synchronizacją czasu

Rozpoczęcie testów automatycznej synchronizacji zegara w systemie operacyjnym.


5 listopada 2009 - nowa odsłona sr3gw.pl

Powstała nowa strona przemiennika. Zostały szerzej opisane dane techniczne i dodano kilka zdjęć. Powstał też nowy „silnik” strony oraz nowa grafika.


29 października 2009 - duplekser na pozycji

Nowy duplekser został zainstalowany. Poprawiła się jakość pracy przez przemiennik. Jako odbiornik Kenwood TM-455. Na nadawaniu Stornophone 5000.foto1 foto2


27 października 2009 - nowy duplekser

Przyszła paczka z Hong Kong’u. W środku nowiutki Duplekser Jiesai SGQ-450 zestrojony na QRG: TX 438,950 MHz, RX 431,350 MHz foto1 foto2 foto3


23 października 2009 - uruchomienie jako odbiornika Kenwood’a TM-455

Na odbiór trafił bardzo czuły Kenwood TM-455.


20 października 2009 - start strony sr3gw.pl

Powstała pierwsza tymczasowa strona o przemienniku.


18 października 2009 - zakup nowego dupleksera

Zakupiliśmy nowy duplekser na pasmo 70 cm w Hong Kong’u. Czekamy na przesyłkę.


17 października 2009 - antena w górę

Antena przemiennika stanęła na tymczasowym 10 metrowym maszcie. foto1 foto2


10 października 2009 - testy dupleksera z dodatkowym filtrem

W celu zmniejszenia efektu odczulania się przemiennika zainstalowano dodatkowy filtr przy duplekserze.


3 października 2009 - duplekser i antena

Uruchomienie przemiennika w pierwszej testowej lokalizacji. Zainstalowana została antena Ringo Ranger ARX-450 oraz podłączono duplekser. Na odbiorze pozostał Icom 490E, a jako nadajnik postawiono Stornophone 5000. foto1 foto2 foto3 foto4


19 września 2009 - zakupy we Frankfurcie nad Odrą

Na spotkaniu krótkofalowców Ham-Radio-Viadrina we Frankfurcie zakupiony został duplekser francuskiej produkcji TA TEKELEC COMPOSANTS typ CDH-406-BB-000 oraz antena Ringo Ranger ARX-450. foto


18 września 2009 - wydano licencję

Tego dnia została wydana licencja dla amatorskiego przemiennika analogowego SR3GW.


12 września 2009 - PIERWSZE TESTY

Pierwsze testowe uruchomienie przemiennika na domowym zestawie. Odbiornik Icom 490E, nadajnik Yaesu FT-817 na oddzielnych antenach. foto1 foto2


11 września 2009 - wysyłamy papierki

Wnioski o wydanie pozwolenia radiowego dla przemiennika już w postaci papierowej wysyłane do UKE.


10 września 2009 - opinia

Komplet wypełnionych dokumentów wysyłamy do koordynatora. Wszystkie dokumenty zostają pozytywnie zaopiniowane.


4 września 2009 - pierwszy kontakt z koordynatorem (SP6LB)

Prośba o przyznanie znamiennika dla nowego przemiennika oraz QRG. Tego samego dnia dostaliśmy akceptację znaku SR3GW i częstotliwości 438,950 MHz.


2 września 2009 - analiza widma w paśmie przemienników 70 cm

Wybieramy częstotliwość najkorzystniejszą dla Gorzowa Wlkp. i konsultujemy ją z kolegami zza Odry.


1 września 2009 - robota papierkowa

Zebranie potrzebnych formularzy i wniosków oraz wybranie wolnej częstotliwości dla naszego rejonu w paśmie 70 cm.


sierpień 2009 - na samym początku

Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu lokalnego analogowego przemiennika w paśmie 70cm.

Copyright © 2006-2018 SP3YPR