Pozwolenie radiowe

Pozwolenie radiowe przemiennika, zostało wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w lutym 2018 roku.

Pozwolenie radiowe kategorii 5 na używanie stacji amatorskiej

Znak wywoławczy: SR3GW

Częstotliwości pracy:

wejście - 431,350 MHz
wyjście - 438,950 MHz

Rodzaj emisji - FM

Maksymalna moc wyjściowa nadajnika: 15W

Pozwolenie jest ważne do 2023 roku.

Operator odpowiedzialny: SP3HTF

Copyright © 2006-2018 SP3YPR